Cum se calculează indemnizația de creștere copil în România

9 Aprilie 2021

de Mirela Floricescu

Indemnizația de creștere copil este un drept de care beneficiază toți părinții, fie naturali, adoptivi sau tutorii care au un copil în grijă cu vârsta de până la 2 ani. Este important de știut faptul că indemnizația pentru copii cu handicap se oferă până la vârsta de 3 ani. Pentru a solicita indemnizația de creștere copil trebuie, în primul rând, să știți cum se calculează aceasta și de la ce sumă pornește. De asemenea, trebuie să cunoașteți și ce acte sunt necesare pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil. Actele doveditoare se depun la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. De asemenea, legea îmarte concediul de creștere copil între ambii părinți, astfel că, ultima lună înainte ca cel mic să împlinească 2 ani este acordată tatălui.

Ce este indemnizația pentru creșterea copilului?

Indemnizația de creștere copil este un ajutor pe care îl acordă statul român tuturor părinților care au în grijă copii cu vârsta de până la 2 ani sau copii cu handicap cu vârsta de până la 3 ani. Acest ajutor nu se acordă persoanelor care sunt decăzute din drepturile părintești. În general, mamele sunt primele care stau cu bebelușii după naștere, așa că sunt mai frecvente cererile din partea femeilor pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului. Astfel, ajutorul acordat de către stat se împarte în: concediu pentru creștere copil și indemnizație pentru creștere copil, concediu pentru creșterea copilului cu handicap și indemnizație pentru copilul cu handicap și stimulent de inserție.

Stimulentul de inserție reprezintă o sumă de bani acordată părinților care doresc să-și reia activitatea înainte ca cel mic să împlinească 2 ani, respectiv 3 în cazul celor cu handicap.

mama-si-copilul-fac-sport-impreuna-iar-mama-se-uita-amuzata-la-copilul-ei

Indemnizația de creștere copil poate fi acordată orcăruia dintre părinți, dar pentru a beneficia de respectiva sumă de bani trebuie să îndepliniți niște condiții stricte, anume:

 • Să aveți reședința sau domiciliul pe teritoriul României
 • Să locuiți alături de copilul pentru care se dorește indemnizația
 • Să aveți grijă de creșterea și educația copilului
 • Să fi realizat în ultimele 12 luni, înainte de data nașterii copilului, venituri impozabile (salarii sau alte venituri obținute din activități independente și care sunt impozitate)
 • În vederea acordării indemnizației de creștere a copilului se iau în calcul și perioadele de șomaj, concediu medical și pensie de invaliditate

Un aspect foarte important referitor la concediul pentru creșterea copilului, implicit indemnizație de creștere copil, este faptul că perioada de 2 sau 3 ani este considerată vechime în muncă și se adaugă la stagiul de cotizare necesar la pensie. Asigurarea medicală va rămâne valabilă pe toată perioada concediului, fiind plătită de la bugetul de stat.

Cererea pentru obținerea indemnizației de creștere copil este aprobată de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, iar prima sumă de bani se virează după 60 de zile de la aprobare. Trebuie să știți că virarea indemnizaților se face în perioada 10 – 25 a fiecărei luni. Există și varianta ca părinții să ridice suma de bani lunară și de la poștă.

Sunt câteva situații în care este oprită acordarea indemnizației de creștere copil, anume:

 • Părinții sunt decăzuți din drepturi
 • Obțineți alte venituri impozabile a căror sumă depășește 3.750 de lei pe lună (consilierii locali sau județeni sunt excluși de la această regulă)
 • Copilul este internat într-o instituție de ocrotire publică sau privată
 • Unul dintre părinți execută o pedeapsă cu închisoarea

Calculator pentru indemnizație creștere copil 2020

Indemnizația pentru creștere copil este reglementată prin Ordonanța nr. 111/2010, care ulterior a fost actualizată în anul 2018. Ea prevede faptul că indemnizația de creștere copil poate fi acordată orcărui părinte natural sau adoptiv, tutore sau persoanei căreia i-a fost dat în plasament un copil în regim de urgență. Actualizarea din 2018 arată că indemnizația se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 consecutive (trebuie să fie 12 fără pauză din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului).

femeie-in-tricou-alb-sta-la-birou-cu-laptopul-in-fata-ei-si-face-niste-calcule-pe-un-calculator

Calculul indemnizației se raportează și la valoarea indicelui social de referință care, în România, este de 500 de lei, astfel că, de la 1 ianuarie 2018 suma minimă a indemnizației de creștere copil este de 1.250 de lei, iar suma maximă este de 8.500 de lei.

Nu trebuie ca cele 12 luni consecutive să fie realizate printr-un contract de muncă, ci există anumite situații care acoperă perioada de care aveți nevoie cum ar fi:

 • Daca v-ați aflat în șomaj trebuie să adăgați la calcul suma de bani pe care ați primit-o de la angajator în acea perioadă
 • V-ați aflat în concediu medical
 • Ați fost în concediu de creștere copil
 • Ați urmat cursurile la zi a unei instituții de învățământ (universitar/liceal)
 • Aveți/ați avut pensie de invaliditate
 • Vă aflați în perioada de 60 de zile de la absolvirea liceului/facultății (cursurile trebuie să fi fost făcute la zi)
 • Ați avut alte activități care sunt luate în calcul la stagiul de cotizare

Puteți să vă calculați de acasă indemnizația de creștere copil. Intrați aici ca să aflați cu exactitate  cât veți încasa din indemnizație. Trebuie doar să introduceți salariul net încasat în ultimele 12 luni.

Indemnizație de creștere pentru al doilea copil

Până în anul 2019 părinții care la mai puțin de 12 luni la revenirea în câmpul muncii intrau, din nou, în concediu de creștere pentru al doilea copil, luau o sumă mai mică față de primul concediu. Apărută din nemulțumirile părinților, legea nr. 89/2019 prevede faptul că părinții vor încasa o indemnizație pe baza veniturilor impozabile realizate în ultimele 12 luni, așa cum s-a întâmplat în cazul primului copil. Dacă pe baza veniturilor realizate în ultimele 12 luni reiese o indemnizație mai mică față de prima, se stabilește indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului primită pentru copilul anterior.

parintii-si-doi-copii-stau-intinsi-in-pat-si-se-joaca-si-au-langa-ei-un-laptop

Dacă au trecut mai mult de 12 luni de la concediul pentru primul copil, se respectă Ordonanța nr.111/2010 care prevede că indemnizația este calculată în funcție de valoarea indicelui social de referință (500 de lei) și reprezintă 85% din media veniturilor impozabile nete realizate în ultimele 12 luni consecutive.

Acte necesare pentru indemnizația de creștere copil

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil trebuie să pregătiți mai multe acte doveditoare care se vor trimite spre aprobare către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Dosarul trebuie să conțină:

1. Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului

2. Copie act de identitate a părintelui care solicită indemnizația (mama sau tatăl)

3. Copie certificat de naștere al copilului

4. Adeverință eliberată de către instituțiile competente/angajator cu veniturile nete impozabile realizate în ultimele 12 luni

5. Adeverință completată de către angajator

6. Decizia de suspendare a contractului de muncă, înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă – original sau copie conformă cu originalul

7. Declarația celuilalt părinte

8. Declarația beneficiarului

9. Adeverinţă privind stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii (pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate)

10. Adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente)

11. Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, îndreptăţită să beneficieze de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată ca reprezentant legal prin decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească – copie

12. Adeverinţă în eliberată de instituţia de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar, care să ateste frecventarea cursurilor la învăţământul de zi fără întrerupere, cel puţin 12 luni, până la data solicitării acesteia – original

13. Dovadă eliberată de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, în situaţiile în care cursurile au fost întrerupte din motive medicale – original

14. Dovada privind calitatea de elev sau student la o unitate de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, ori de către instituţiile de învăţământ preuniversitar sau, după caz, universitar abilitate pentru recunoaşterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare – original

15. Extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului) – lista băncilor acceptate pentru virament o găsiți aici

16. Opis

17. Dosar cu șină

Transfer de indemnizație creștere copil la celălalt părinte

De la 1 martie 2012 dreptul pentru concediu de creștere copil se împarte între mamă și tată. Astfel că, dreptul la concediul de creștere copil se acordă pe bază netransferabilă, încât cel puţin o lună din perioada totală a concediului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept. Celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. Dacă dreptul nu se solicită de către celălalt părinte, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună, celălalt părinte având obligaţia de a anunţa în scris APIS (Agenția de Plăți și Inspecție Socială).

tata-o-tine-pe-fiica-sa-pe-umeri-se-joaca-si-zambesc-amandoi

Dacă părintele va solicita dreptul, trebuie să depună cererea şi actele doveditoare, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii vârstei de 2 sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Dacă mama a fost cea care a stat acasă cu bebe pentru 1 an și 11 luni, vine rândul tatălui să aibă grijă de cel mic. Condiția pentru ca tatăl să poată să stea acasă este să fi înregistrat venituri impozabile timp de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Această perioadă de concediu se numește „luna tatălui”.

Pentru a beneficia de indemnizația de creștere copil în ultima lună trebuie să depuneți următoarele documente:

1. Cerere tip

2. Adeverință tip

3. Cărțile de identitate pentru ambii părinți – original și copie

4. Certificat de naștere al copilului – original și copie

5. Certificatul de căsătorie – original și copie

6. Decizia de suspendare a contractului de muncă, în original sau conform cu originalul, de la locul de muncă

7. Extrasul de cont (titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului)

8. Dosar cu șină

Indemnizație creștere copil forum

„Daca soția este angajată, are dreptul la concediul medical prenatal si postnatal (lăuzie), în total 126 zile, dintre care cel puțin 42 de zile de concediu postnatal. În CCC (concediu creștere copil) poate intra cel mai devreme după 42 zile de la nașterea copilului. Dacă nu este angajată, poate intra imediat de la data nașterii copilului.” – softpedia.com forum

„Indemnizația se acordă părintelui care o solicită, pe durata concediului de creștere și îngrijire copil, până acesta împlinește 1 an și 11 luni. Alocația este un drept al copilului, dar suma o încasează unul dintre părinți (de obicei mama). Dacă nu a lucrat legal minim 12 luni în ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului și nici nu a avut alte venituri/perioade asimilate (șomaj, concediu fără plata, etc), atunci nu beneficiază de această indemnizație, va primi doar alocația copilului în valoare de 300 lei/lună până la 2 ani și 150 lei/lună până împlinește 18 ani și/sau finalizează clasa a XII-a. Dacă mama nu a lucrat cu forme legale în ultimii 2 ani, dar tatăl da (minim 12 luni) , poate să solicite el intrarea în concediu de creștere și îngrijire copil și va primi el indemnizația CIC.” – softpedia.com forum

„De la sfârșitul lunii februarie am un PFA de la care nu am avut încă nici un venit, dar am avut șomaj tehnic până la 1 iunie. De pe 15 iunie sunt și angajată. Până să se deschidă PFA-ul, am fost în concediul pentru creșterea copilului. Voi naște în luna aprilie. Am dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului în acest caz?” – softpedia.com forum

„Aș dori să știu care situație m-ar avantaja mai mult: să intru în concediu creștere copil sau să îmi iau toate cele 126 de zile după naștere? Am născut în luna octombrie și nu am beneficiat de concediu prenatal. Am 3 contracte de muncă, din care obțin 3.700 de lei net (contractele însumează 8.400 de lei brut, deoarece angajatorii îmi declară mai mult). Cât aș primi pentru fiecare situație în parte? Ce sumă se va trece pe adeverința necesară depunerii dosarului de indemnizație?” – legeaz.net forum

„Vă rog să-mi spuneți unde găsesc (ce articol) în Codul Fiscal pe 2016 (Legea 277/2015), în care scrie că nu se impozitează concediul de maternitate? Vă rog să-mi trimiteți un extras din articolul respectiv. Solicit asta deoarece de la primăria unde lucrez mi s-a spus că se impozitează concediul de maternitate și vreau să le demonstrez că nu au dreptate.” – avocatnet.ro

Surse: protectiacopilului6.ro, dgaspc4.ro, cariera.ejobs.ro, avocatnet.ro, dasp.ro

Menu

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Naste Natural Informatii Suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close