Situatia moaselor din Romania: avem drept de profesie in toata Europa, mai putin in Romania

2 Martie 2015

de Irina Olteanu

Situatia moselor din Romania este una deloc favorabila. Conform datelor furnizate de OMS, Romania se claseaza pe locul 31 dintr-un total de 33 state europene, cu un numar de 1,9 moase la 1000 locuitori, urmatoarele pe lista fiind Albania si Bosnia-Hertegovina. Conform altor statistici, moasele dispun de un rol crucial in reducerea numarului de decese perinatale, supravietuirea bebelusului si imbunatatirea sanatatii mamei.

Doamna Irina Popescu, moasa si membra a Asociatiei Moaselor Independente completeaza:

In Romania sunt aproximativ 700 de moase licentiate. Deocamdata incadrarea in sistemul public se face pe vechile posturi de asistente de obstetrica ginecologie. Lucram la crearea de posturi pentru moasele autonome care sa poata prelua sarcinile, nasterile fiziologice si nou-nascutii sanatosi.”

Aflati in continuare care este situatia in Romania, ce legislatie exista in acest domeniu, ce studii necesita pregatirea pentru profesia de moasa si ce prevede chiar codul sau deontologic:

Situatia moaselor din Romania – Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania prevede:

Art. 6 
Continutul si caracteristicile activitatilor de moasa sunt:
a) constatarea existentei sarcinii si efectuarea examenelor necesare, in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii normale;
b) prescrierea sau recomandarea examinarilor necesare, in vederea diagnosticarii timpurii a sarcinii cu risc;
c) asigurarea pregatirii complete a mamei pentru nastere, desfasurarea activitatilor de educatie pentru sanatate, initierea si desfasurarea programelor de pregatire a viitorilor parinti;
d) acordarea sfaturilor de igiena si nutritie;
e) administrarea tratamentului, conform prescriptiilor medicului;
f) ingrijirea si asistarea parturientei in timpul desfasurarii travaliului si urmarirea starii intrauterine a fatului, prin mijloace clinice si tehnice adecvate;
g) asistarea nasterii normale, la domiciliu sau in unitati sanitare, daca este vorba de prezentatie craniana, efectuand, la nevoie, epiziotomia, iar in caz de urgenta, asistarea nasterii in prezentatie pelviana;
h) identificarea, la mama si la copil, a semnelor care anunta anomalii si care necesita interventia medicului, pe care il asista in aceste situatii;
i) adoptarea masurilor de urgenta care se impun, in absenta medicului, pentru extractia manuala a placentei, urmata, eventual, de control uterin manual;
j) examinarea nou-nascutului, pe care il preia in ingrijire, initierea masurilor care se impun in caz de nevoie si practica, daca este necesar, reanimarea imediata;
k) preluarea in ingrijire a parturientei, monitorizarea acesteia in perioada postnatala si acordarea tuturor recomandarilor necesare mamei cu privire la ingrijirea nou-nascutului, pentru asigurarea dezvoltarii acestuia in cele mai bune conditii;
l) intocmirea rapoartelor scrise referitoare la activitatea desfasurata;
m) asigurarea informarii si consilierii in materie de planificare familiala;
n) participarea la pregatirea teoretica si practica a moaselor, precum si la pregatirea personalului sanitar auxiliar;
o) desfasurarea optionala a activitatilor de cercetare, de catre moasele licentiate.

Art. 8 
Controlul si supravegherea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa se realizeaza de Ministerul Sanatatii si de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.

Art. 9 
Profesia de asistent medical si, respectiv, profesia de moasa se pot exercita de catre persoanele prevazute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical, prevazut in anexa nr. 1, pentru profesia de asistent medical, respectiv sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de moasa, prevazut in anexa nr. 2, pentru profesia de moasa;
b) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiei;
c) sunt autorizate de catre Ministerul Sanatatii;
d) nu au fost condamnate definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei sau persoanele pentru care a intervenit reabilitarea.

Art. 10 
(1) Autorizarea exercitarii profesiei de asistent medical si autorizarea exercitarii profesiei de moasa pe teritoriul Romaniei se fac conform reglementarilor privind inscrierea in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor, elaborate de Ministerul Sanatatii, in colaborare cu Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(2) Autorizatia de libera practica se acorda de catre Ministerul Sanatatii, pe baza urmatoarelor acte:
a) titlurile oficiale de calificare in profesia de asistent medical si, respectiv, titlurile oficiale de calificare in profesia de moasa, prevazute de prezenta lege;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate fizica si psihica;
d) avizul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.
(3) Asistentii medicali generalisti, precum si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, exercita profesia pe baza documentelor emise de autoritatile competente romane, conform art. 30.
(4) In caz de prestare temporara de servicii pe teritoriul Romaniei, asistentii medicali generalisti si, respectiv, moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul din aceste state, sunt exceptati de la obligativitatea obtinerii autorizatiei de libera practica a profesiei. Accesul la activitatile de asistent medical generalist si, respectiv, de moasa, pe durata prestarii serviciilor, se face conform prevederilor art. 34.

Art. 19 
(1) Pregatirea asistentilor medicali generalisti, a moaselor si asistentilor medicali de alte specialitati se realizeaza prin urmatoarele forme de invatamant:
a) invatamant superior medical de scurta si lunga durata;
b) invatamant sanitar postliceal, cu o durata de 3 ani.

Titluri oficiale de calificare in profesia de moasa

I. Titluri oficiale de calificare de moasa, obtinute in Romania 
Moasa:
a) atestat de echivalare in specialitatea asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Invatamantului si Stiintei si Ministerul Sanatatii;
b) diploma de absolvire scoala sanitara postliceala in specialitatea: asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberata de Ministerul Sanatatii, Ministerul Invatamantului si Stiintei;
c) certificat de absolvire scoala postliceala sanitara in specialitatea: asistent medical obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Educatiei Nationale/Ministerul Educatiei si Cercetarii;
d) una dintre diplomele prevazute in anexa nr. 1 lit. A, care atesta formarea in alt domeniu de activitate al asistentului medical, si certificat de confirmare ca asistent medical, de obstetrica-ginecologie, eliberat de Ministerul Sanatatii.

Moasa cu studii superioare de lunga durata:
– diploma de licenta

II. Diplome, certificate, titluri sau alte dovezi de calificare de moasa, eliberate sau, dupa caz, recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat membru apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana cetatenilor acestora sau, respectiv, atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, in cazul dovezilor de calificare de moasa intr-un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre mentionate. 

B. Titlul profesional: moasa, asistent medical obstetrica-ginecologie. 

situatia moaselor

Doamna Irina Popescu, moasa si membra a Asociatiei Moaselor Independente, ne ofera urmatoarele precizari in ce priveste profesia de moasa:

“O moasa poate urma cursurile unei universitati de medicina, mai exact ale facultatilor de moase din cadrul acestor universitati. Aceste facultati se gasesc in aproape toate centrele universitare de medicina de la noi din tara, fiind initiate in anul 2005, in conformitate cu directiva europeana 36/2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, implementata in Romania prin Ordonanta de urgenta nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical.

Teoretic nu exista nicio diferenta intre mosele din Romania si cele din strainatate, formarea noastra in cadrul facultatii fiind de 4 ani, suntem la fel de bine pregatite ca si alte moase licentiate din orice tara dezvoltata. In partea de exercitare a profesiei avem inca mult de recuperat, transferul ingrijirii sarcinilor, al nasterilor si a perioadei post-partum realizandu-se treptat, adaptandu-ne la cultura si nevoile populatiei din Romania.

Femeile si nou-nascutii din Romania ar trebui sa aiba acces la ingrijirea bazata pe moasa, specialist in fiziologie, care monitorizeaza sarcinile, lauza si nou-nascutul si recunoaste orice complicatie pentru a o redirectiona mai departe, catre specialistii in patologie – medicul obstetrician si medicul neonatolog- cu care colaboreaza in vederea unei stari de sanatate optime a pacientilor.

Din nefericire, in acest moment, ingrijirea bazata pe moasa nu este decontata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

Moasa poate ajuta gravida in sarcina, prin controalele regulate privind monitorizarea sarcinii, iar la nastere poate colabora cu spitale – maternitati pentru a asista pacientele la nasterea naturala. In acest moment autonomia moasei este abia la debut, iar colaborarea cu diverse clinici si alti specialisti este, pe alocuri, anevoioasa. Ne dorim ca lucrurile acestea sa se schimbe, pentru ca lucrul in echipa este benefic pentru toate partile implicate: medicii isi pot organiza mai bine activitatile privind interventiile chirurgicale, nemaifiind solicitati pentru nasteri naturale, moasele isi pot practica meseria conform competentelor dobandite, femeile si nou-nascutii beneficiaza de ingrijire adecvata, conform clasei de risc in care se incadreaza. Moasele lucreaza foarte mult in preventie, sustinand mamele in toate practicile benefice in sarcina, nastere, alaptare si ingrijirea nou-nascutului, imbunatatind astfel indicatorii de sanatate materno infantila, asa cum au dovedit statisticile tarilor unde ingrijirea parturientei si a nou-nascutului se bazeaza pe moase.”

situatia moaselor

Situatia moaselor din Romania – Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania:

Principiile fundamentale in baza carora se exercita profesia de asistent medical generalist, profesia de moasa si profesia de asistent medical pe teritoriul Romaniei sunt urmatoarele:

a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata si de persoana umana

b) in orice situaţie primeaza interesul pacientului si sanatatea publica;

c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;

d) colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu toti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate a pacientului;

e) acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate posibile, pe baza unui nivel inalt de competente, aptitudini practice si performante profesionale fara niciun fel de discriminare;

f) in exercitarea profesiei asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa dovedeasca loialitate si solidaritate unii fata de altii in orice imprejurare, sa isi acorde colegial ajutor si asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale;

g) asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali trebuie sa se comporte cu cinste si demnitate profesionala si sa nu prejudicieze in niciun fel profesia sau sa submineze increderea pacientului.

47. Asistentii medicali generalisti, moasele si asistentii medicali exercita profesia in regim salarial si/sau independent.

48. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical care isi desfasoara activitatea in calitate de titular sau asociat al unui cabinet de practica medicala pot furniza ingrijiri medicale la domiciliu, daca sunt autorizati in acest sens, in conformitate cu prevederile legale privind organizarea si functionarea ingrijirilor la domiciliu.

49. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical sunt obligati sa comunice medicului care a recomandat aceste servicii situatia evolutiei starii de sanatate a pacientului ingrijit.

50. Asistentul medical generalist, moasa si asistentul medical chemati intr-o familie ori colectivitate trebuie sa respecte regulile de igiena si de profilaxie, in exercitarea profesiei.

Multumim doamnei Irina Popescu pentru ajutorul acordat in realizarea articolului.

Menu

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Naste Natural Informatii Suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close