Cele mai frumoase versete biblice despre dragoste, sarcină, familie și copii

22 Martie 2023

de Andreea Pană

Familia este esența planului Creatorului cu privire la om, Biblia învățându-ne că Dumnezeu a creat, încă de la început, familia. Mai mult, pe paginile Sfintei Scripturi găsim numeroase exemple de familii puternice, din a căror experiență putem învăța cum să avem o familie fericită și iubitoare. Dragostea este semnătura lui Dumnezeu, care ne învață, prin cuvântul Său, cum să o practicăm zilnic în căminurile noastre. Iată cele mai frumoase versete biblice despre dragoste, sarcină, familie și copii.

Ce spune Biblia despre dragoste, familie și copii?

Biblia sau Sfânta Scriptură vorbește despre căsătorie în termenii unei instituții fundamentale pentru omenire. Însuși Dumnezeu stabilește, în cadrul primei cărți biblice – Geneza, modelul celulei de bază a societății umane: familia.

Astfel, din Geneza 2:21-24 înțelegem că familia reprezintă uniunea din dragoste dintre un bărbat și o femeie, într-un angajament fără termen de expirare (de o viață întreagă): „Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă“.

Aceeași concepție cu privire la familie este reiterată în Vechiul Testament, în Evanghelia după Matei, la capitolul 19, cu versetele 4-6, de către Iisus Hristos, care subliniază, din nou, valabilitatea ei, ca parte a ordinii primordiale a creației.

Prima familie: Adam și Eva

Adam și Eva, primii oameni de pe pământ, au format o familie, iar Dumnezeu i-a binecuvântat chiar de la început. Ba mai mult, Cel ce i-a creat pe oameni a încurajat familiile, poruncind astfel primei perechi: „Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul“. (Geneza 1:28).

Cele mai frumoase versete biblice despre dragoste, sarcina, familie si copii
Adam si Eva, prima familie

Exemplul primilor oameni din grădina Edenului ne arată, așadar, că familiile sunt rânduite de Dumnezeu. Potrivit cuvintelor Sale, notate cu grijă pe paginile Scripturii, nu este bine ca omul să fie singur, fapt pentru care El i-a făcut un „ajutor potrivit“.

Alte familii din Biblie

Dacă deschidem Biblia la începutul Vechiului Testament, vom găsi câteva exemple binecunoscute de familii. Astfel, vom observa că Avraam, Isac și Iacov au îndeplinit, toți, porunca divină de a se înmulți și a umple pământul. Avraam a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și proteja soția, pe Sarai (vezi Geneza 12), care nu putea să aibă copii, crezând fără încetare în promisiunea lui Dumnezeu de a-l transforma într-un neam mare:

„Şi Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău şi vei fi izvor de binecuvântare. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; şi se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului“. (Geneza 12:2-3).

Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avraam, un bărbat credincios și temător de El, oferindu-i un fiu, pe Isaac. La rândul său, Isaac s-a căsătorit cu Rebeca, care a fost adusă în casa lui de către robul lui Avraam, după ce a călătorit o distanță lungă, sub îndrumarea Domnului. Și fiul lui Isaac, Iacov, s-a căsătorit și a avut copii, însă a lucrat mulți ani pentru a-și putea întemeia o familie cu Rahela.

Versete biblice despre familie

Biblia arată că relația de familie este importantă pentru Dumnezeu, care a pus bazele căsniciei. Familia începe cu un bărbat care își părăsește părinții și se alipește de femeie, cei doi unindu-se în legământul de căsătorie și devenind un singur trup.

Versete biblice despre familie

Iată unele dintre cele mai cunoscute versete biblice despre familie:

„Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam. Şi a zis Adam: «Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său». De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup“. (Geneza 2:21-24)

„Răspunzând, El a zis: N-aţi citit că Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie? Şi a zis: Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă“.  (Matei 19:4-6)

Versete biblice despre căsătorie

Ce ne învață Biblia despre căsătorie? Biblia, cartea de căpătâi a creștinilor, descrie căsătoria drept o asociere, o tovărășie devotată și permanentă între un bărbat și o femeie. În timp ce soțiile sunt încurajate să se supună bărbaților lor, bărbații sunt îndemnați să-și onoreze soțiile și să le iubească, așa cum Dumnezeu a iubit Biserica.

Abuzul fizic și cel emoțional sunt condamnate de Biblie (vezi Coloseni 3:19), care precizează că, pentru o căsnicie trainică, neînțelegerile trebuie rezolvate cât mai repede cu putință. În plus, Dumnezeu vrea ca relațiile dintre soți să se adâncească şi să crească în unire şi bună înţelegere.

„De aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va alipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup“. (Efeseni 5:31)

„Iar celor ce sunt căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul: Femeia să nu se despartă de bărbat“. (1 Corinteni 7:10)

„Bucură-te de viaţă cu femeia pe care o iubeşti în toate zilele vieţii tale celei deşarte, pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare; căci aceasta este partea ta în viaţă şi în mijlocul trudei cu care te osteneşti sub soare“. (Eclesiastul 9:9)

„Binecuvântat să fie izvorul tău şi să te mângâi cu femeia ta din tinereţe“. (Proverbe 5:18)

„Dar din cauza desfrânării, fiecare să-şi aibă femeia sa şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul său“. (1 Corinteni 7:2)

Versete biblice despre dragoste

După cum aminteam și mai sus, uniunea dintre un bărbat și o femeie trebuie să aibă la bază dragostea – limbajul de exprimare al lui Dumnezeu. Biblia abundă în versete despre iubire, Creatorul îndemnându-i pe cei care îi poartă chipul să manifeste dragoste unii față de alții. Ba mai mult, legea lui Dumnezeu este cuprinsă în dragoste.

Versete biblice
Versete biblice despre dragoste

Biblia vorbește despre dragostea față de Dumnezeu, după cum putem observa în Matei 22:37, despre dragoste față de nevastă, despre iubirea față de aproape și chiar despre dragostea față de dușmani. Iată câteva exemple:

„El i-a răspuns: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este marea şi întâia poruncă. Iar a doua, la fel ca aceasta: Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. (Matei 22:37-40)

„Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“. (Ioan 3:16)

„Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul“. (1 Corinteni 13:4-5)

„Dragostea nu cade niciodată. Cât despre proorocii – se vor desfiinţa; darul limbilor va înceta; ştiinţa se va sfârşi“. (1 Corinteni 13:8)

„Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire“. (1 Ioan 4:7-8)

„În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire“. (1 Ioan 4:18)

„Prietenul iubeşte în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate“. (Proverbe 17:17)

„Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinţa“. (1 Petru 1:22)

„Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.† 35 Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii“. (Ioan 13:34-35)

„Aşadar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia pe sine se iubeşte“. (Efeseni 5:28)

„Iar vouă celor ce ascultaţi vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc pe voi“. (Luca 6:27)

„Ci iubiţi pe vrăjmaşii voştri şi faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulţumitori şi răi“. (Luca 6:35)

Ce spune Biblia despre femei?

Încă de la început, Biblia menționează că nu este bine ca omul să fie singur, astfel că, după ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu a trimis un somn adânc peste el, a luat una din coastele lui și a făcut femeia. Biblia caracterizează femeia drept „un ajutor potrivit“ pentru om.

Ce spune Biblia despre femei

Dumnezeu nu a ales la întâmplare coasta pentru a o aduce la existență pe Eva, ci a dorit, cel mai probabil, să transmită un mesaj. Deși Biblia nu specifică de ce Dumnezeu a ales o coasă și nu a făcut-o pe Eva tot din pământ, oamenii au găsit mai multe explicații, care mai de care mai interesante.

La întrebarea „De ce femeia a fost creată din coasta bărbatului“, cineva a oferit următorul răspuns: „Femeia a fost creată din coastele lui Adam (din coasta lui), nu din picioarele lui – ca să fie călcată în picioare, nu din capul lui – ca să domnească peste el, ci dintr-o parte (din coasta lui) – ca să-i fie egală, sub brațul lui – ca să fie protejată, și aproape de inima lui – ca să fie iubită“.

După ce i-a creat pe primul bărbat și pe prima femeie, Dumnezeu i-a unit și i-a binecuvântat, instituind în acest mod căsătoria. Soțul și soția trebuie să dea ambii dovadă de iubire și respect, satisfăcându-și în mod grijuliu nevoile și evitând orice formă de infidelitate.

Versete biblice pentru femei

Înainte ca femeia să fie creată, înainte ca ea să-și primească numele de la bărbat, Dumnezeu i-a dat un rol principal și anume, în calitate de soție, să fie „un ajutor potrivit pentru el“. Iată ce spune Biblia:

„Şi a zis Domnul Dumnezeu: «Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el»“. (Geneza 2:18)

„Supuneţi-vă unul altuia, întru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului. Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul. Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre, după cum şi Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea“. (Efeseni 5:21-25)

„Voi, bărbaţilor, de asemenea, trăiţi înţelepţeşte cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, şi faceţi-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moştenitoare ale harului vieţii, aşa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate“. (1 Petru 3:7)

„Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui“. (Proverbe 12:4)

„Bătrânele de asemenea să aibă, în înfăţişare, sfinţită cuviinţă, să fie neclevetitoare, nerobite de vin mult, să înveţe de bine. Ca să înţelepţească pe cele tinere să-şi iubească bărbaţii, să-şi iubească copiii. Şi să fie cumpătate, curate, gospodine, bune, plecate bărbaţilor lor, ca să nu fie defăimat cuvântul lui Dumnezeu“. (Tit 2:3-5)

„Femeile înţelepte zidesc casa, iar cele nebune o dărâmă cu mâna lor“. (Proverbe 14:1)

„Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită“. (1 Timotei 2:11-12)

„Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine“. (Proverbe 11:16)

„Cine poate găsi o femeie virtuoasă? Preţul ei întrece mărgeanul“.  (Proverbe 31:10)

„Înşelător este farmecul şi deşartă este frumuseţea; femeia care se teme de Domnul trebuie lăudată!“.  (Proverbe 31:30)

„Căci precum femeia este din bărbat, aşa şi bărbatul este prin femeie şi toate sunt de la Dumnezeu“. (1 Corinteni 11:12).

Cele mai frumoase versete biblice despre sarcină

Conform Scripturii, sarcina este o binecuvântare. Moise le-a declarat israeliților: „[Dumnezeu] Te va iubi, te va binecuvânta, te va înmulţi şi va binecuvânta rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, pâinea ta, vinul tău, untdelemnul tău, pe cele născute ale vitelor tale mari şi ale oilor turmei tale în pământul acela, pentru care S-a jurat El părinţilor tăi să ţi-l dea ţie. Şi vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele şi nu se va afla sterp sau stearpă nici între ai tăi, nici între dobitoacele tale“. (Deuteronomul 7:13-14)

Versete biblice
Versete biblice despre sarcina

Abundența de plante, de animale și de copii era modalitatea prin care Dumnezeu a plănuit să își binecuvânteze poporul atunci când acesta urma legământul Său. Psalmistul a recunoscut acest adevăr și a scris: „Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei! Căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă“. (Psalmii 127:3-5)

„Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu-şi mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume“. (Ioan 16:21)

„Nevastă-ta este ca o viță roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale“. (Psalmii 128:3)

„«Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut, şi înainte de a ieşi din pântece, te-am sfinţit şi te-am rânduit prooroc pentru popoare»“. (Ieremia 1:5)

„Pe Tine mă sprijin, din pântecele mamei mele. Tu eşti binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără-ncetare“. (Psalmii 71:6)

Citește și: Totul despre a doua sarcină

Versete biblice despre nașterea de copii

După ce i-a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu le-a poruncit primilor oameni să fie „roditori“, adică să aibă copii. Planul inițial includea familii cu copii. Copiii nu au fost o idee de ultimă oră.

„Vreau deci ca văduvele tinere să se mărite, să aibă copii, să-şi vadă de case, şi să nu dea potrivnicului nici un prilej de ocară“. (1 Timotei 5:14)

„Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele. De când eram la sânul mamei am fost sub paza Ta, din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu“. (Psalmii 22:9-10)

Versete biblice despre copii

Sfânta Scriptură îi numește pe copii o moștenire de la Domnul, iar pe urmași o răsplată de la El. Cuvântul „moștenire“ provine din rădăcina care înseamnă „a obține sau a moșteni“. Astfel, este o onoare și o responsabilitate să ți se încredințeze un copil de la Dumnezeu.

Versete biblice
Versete biblice despre copii

Cât timp cei mici sunt în grija lor, părinții sunt îndemnați să le supravegheze creșterea și dezvoltarea, pentru a-i susține și pentru a le asigura nevoiele. Biblia ne spune, de asemenea, că cei mici au nevoie de protecție.

Tot în Sfânta Scriptură ni se arată că fundamentul educației unui copil trebuie să se afle pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceasta este singura cale către viața veșnică. Pentru a-și putea învăța copiii, părinții trebuie să învețe ei înșiși mai întâi din Cuvânt.

Pentru beneficiul lor și al copiilor lor, părinții trebuie să-și păstreze fidel legământul cu Dumnezeu, care presupune, printre altele, ca membrii familiei, de la mare la mic, să învețe și să își însușească poruncile lui Dumnezeu.

Iată unele dintre cele mai cunoscute versete biblice despre copii:

„Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată“. (Psalmii 127:3)

„Pentru acest copil m-am rugat eu şi Domnul mi-a plinit cererea ce am cerut de la Dânsul“. (Samuel 1:27)

„Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, şi părinţii sunt slava copiilor lor“. (Proverbe 17:6)

„Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie s-o aibă; chiar când va îmbătrâni nu se va abate de la ea“. (Proverbe 22:6)

„Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta. Cuvintele acestea, pe care ţi le spun eu astăzi, să le ai în inima ta şi în sufletul tău. Să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti de ele când şezi în casa ta, când mergi pe cale, când te culci şi când te scoli“. (Deuteronomul 6:4-7)

„Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi certarea Domnului“. (Efeseni 6:4)

„Adu-ţi aminte de Ziditorul tău în zilele tinereţii tale, înainte ca să vină zilele de restrişte şi să se apropie anii despre care vei zice: «N-am nici o plăcere de ei… » (Eclesiastul 12:1)

„Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mici, că zic vouă: Că îngerii lor, în ceruri, pururea văd faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri“. (Matei 18:10)

Vezi și: Copii născuți prematuri: la ce riscuri sunt expuși

Versete biblice pentru copii

Sfaturile înțelepte ale Bibliei, care deja s-au dovedit eficiente, îi somează pe copii să crească în ascultare de părinți, cărora trebuie să le dea cinste până la sfârșitul zilelor.

Versete biblice
Versete biblice pentru copii

Mai mult, porunca a V-a (cinstirea părinților) este singura poruncă din Scriptură care promite ca răsplată o viață lungă și cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință. Iată ce îi îndeamnă Biblia pe copii:

„Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine-plăcut Domnului“. (Coloseni 3:20)

„Copii, ascultaţi pe părinţii voştri în Domnul că aceasta este cu dreptate. «Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, care este porunca cea dintâi cu făgăduinţa: Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ»“. (Efeseni 6:1-3)

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie“. (Exodul 20:12)

„Să cinstească fiecare pe tatăl său şi pe mama sa şi zilele Mele de odihnă să le păziţi, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru“. (Leviticul 19:3)

„Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările maicii tale. Căci ele sunt ca o cunună pe capul tău Şi ca o salbă împrejurul gâtului tău“. (Proverbe 1:8-9)

„Fiul înţelept bucură pe tatăl său, iar fiul nebun nu bagă în seamă pe maica lui“. (Proverbe 15:20)

Surse:

  1. biblestudytools.com;
  2. womansday.com;
  3. openbible.info;
  4. worldvision.org;
  5. semneletimpului.ro;
  6. biblia.ortodoxa.info.

Menu

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Naste Natural Informatii Suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close