Rugăciunea femeii însărcinate, sfaturi duhovniceşti şi acatiste pentru un copil sănătos

24 Octombrie 2023

de Teodora Savu

Credinţa reprezintă un subiect sensibil şi foarte personal pentru fiecare om. În lume, există religii diferite, credinţe diferite şi raportări diferite la divinitate, univers şi spiritualitate. Cea mai mare parte a ţării noastre este locuită de populaţie creştin-ortodoxă, aşa că acesta este subiectul asupra căruia ne vom apleca astăzi – mai exact, rugăciunea femeii însărcinate.

Despre rugăciune, de la psihologi

Psychology Today vorbeşte despre beneficiile rugăciunii pentru aceia care o practică. Dintre acestea, amintim:

  • Rugăciunea oferă un sentiment de control;
  • Rugăciunea ne face mai buni;
  • Rugăciunea ne ajută să iertăm;
  • Rugăciunea ne oferă încredere în noi înşine;
  • Rugăciunea anulează efectele negative ale stresului.

Aşadar, chiar şi psihologii sunt de acord că momentele de rugăciune pot aduce beneficii. În plus, te ajută să meditezi şi să te concentrezi mental asupra minunii care creşte în burtica ta. În continuare, îţi aducem o serie de rugăciuni pentru această perioadă magică, dar atât de sensibilă din viaţa ta.

Citeşte şi: 5 exercitii psihologice care te vor pregati pentru o nastere naturala

Cele 3 rugăciuni ale femeii însărcinate

Rugăciunea femeii însărcinate

O, Impărate Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Izvorule al vieţii şi al nemuririi, îţi mulţumesc că întru căsătoria mea m-ai făcut vas al binecuvântării şi al darului Tău. Căci-Tu, Stăpâne, ai zis- „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi-l stăpâniţi!”.

Iţi mulţumesc şi mă rog: binecuvintează acest rod al trupului meu care mi-a fost dat de către Tine. Ocroteşte-l şi-i dă viaţă întru Duhul Tău cel Sfânt. Dă lui creştere întru sănătate şi trup curat cu mădulare bineîntemeiate. Sfinţeşte trupul lui, mintea şi inima şi toate simţurile, şi dăruieşte acestui prunc, care va să se nască, suflet înţelept şi întemeiază întru el frica Ta. Inger credincios sufletului şi trupului îi dăruieşte. Păzeşte-l, ţine-l, întăreşte-l şi adăposteşte pe el în pântecele meu până în ceasul naşterii lui. Şi nu tăinui pe el în pântecele maicii sale pentru că mâinile Tale l-au alcătuit dându-i viaţă şi sănătate.

O, Doamne Iisuse Hristoase, întru atotputernicile şi părinteştile Tale mâini încredinţez copilul meu. Aşază pe el sub mâna harului Tău şi prin Sfântul Duh sfinţeşte-l şi-l înnoieşte întru viaţă Veşnică, ca să fie mădular al Cereştii Tale împărăţii. Amin.

O, întru tot Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru, caută şi mă păzeşte pe mine roaba Ta, de frică şi de duhurile rele care caută să strice lucrul mâinilor Tale. Iar când va veni ceasul şi timpul meu, izbăveşte-mă cu harul Tău. Priveşte cu ochi milostivi pe mine roaba Ta şi izbăveşte-mă de dureri. Luminează-mi neputinţele cele din timpul ieşirii şi dă-mi întărire şi putere la naştere. Fă-o grabnică prin atotputernicul Tău ajutor. Că slava lucrului Tău este aceasta şi tăria atotputerniciei Tale, lucrul harului Tău şi a inimii Tale milostive. Amin.

O, împărăteasa mea mult milostivă, nădejdea mea, Maica lui Dumnezeu, bucuria celor necăjiţi, ajută-mă că sunt fără ajutor. Mijloceşte Tu şi roagă-te la Fiul tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să lumineze mie timpul acesta în care port prunc şi să-mi uşureze greutatea sarcinii nevrednicei roabei Sale şi să dăruiască binecuvântarea Sa peste pruncul pe care îl voi naşte. Căci nu ştiu alt ajutor mântuitor şi aici altă nădejde de scăpare ca să mă păzească şi să mă acopere cu pruncul meu.

Că întru a Ta mijlocire şi ajutor, slavă şi mulţumire întru toate înălţăm Unuia Dumnezeu în Treime, Făcătorul tuturor acum şi-n vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea femeii însărcinate pentru bebeluşul său

O, Multmilostive Doamne, Ziditorul şi Creatorul cerului şi al pământului şi al tuturor făpturilor, Cel ce ai revărsat binecuvântarea Ta asupra soţilor creştini: iată moştenirea Domnului, copiii care sunt darul Lui; Mulţumesc Ţie, Doamne, că m-ai făcut să mă împărtăşesc de această binecuvântare şi de darul Tău şi Te rog, binecuvântează rodul pântecelui meu, sfinţeşte-l cu Duhul Tău Cel Sfânt, ca să intre în rândul copiilor Tăi iubiţi şi învredniceşte-l să se împărtaşească cu Sfintele Taine ale Bisericii iubitului Tău Fiu şi Dumnezeului meu, Iisus Hristos, ca prin ele să se sfinţească şi să se cureţe de păcatul strămoşesc.

Doamne Dumnezeul meu! Eu şi rodul pântecelui meu suntem copiii mâniei, dar Tu, Părinte, milostiveşte-Te de noi şi stropeşte cu isop pruncul acesta, ca să se cureţe şi mai alb decât zăpada să se facă. Întăreşte-l şi păzeşte-l în pântecele meu până în ceasul când va trebui să se nască. El nu a fost ascuns de ochii Tăi când a fost zămislit.

Tu i-ai dat viaţă şi suflare. Păzeşte-mă de frică şi de duhurile rele care vor să nimicească lucrul mâinilor Tale. Dăruieşte-i înţelepciune şi ca trupul lui să crească sănătos, curat şi întreg şi la ceasul cuvenit să-l nasc cu bine. Dă-mi tărie şi putere pentru a naşte, grăbeşte în ajutorul lui şi uşurează durerile mele, pentru că acesta este făptura Ta, zidirea puterii Tale minunate, lucrarea milei şi milostivirii Tale.

Adu-ţi aminte de cuvintele Tale; Tu m-ai scos din pântecele mamei mele, Ţie îţi aparţin de la naştere, Tu m-ai alinat la sânul mamei. Tu eşti Dumnezeul Care ştii şi vezi nevoile oamenilor. Tu ai spus: femeia la naştere va suferi pentru că a venit ceasul ei. Doamne, pentru această milă a Ta şi pentru inima Ta multmilostivă mă rog Ţie, binevoieşte să alini durerea mea pe care Tu mai dinainte ai cunoscut-o şi adu-l în lume pe pruncul Tău acesta viu şi sănătos.

Ţie Ţi-l încredinţez, în mâinile Tale îl încredinţez, Doamne Iisuse Hristoase, ca să binecuvântezi rodul pântecelui meu aşa cum altădată binecuvântai copiii care erau aduşi la Tine, spunând: „Lăsaţi copiii să vină la Mine, căci a unora ca aceştia este Împărăţia Cerurilor.” Mântuitorule, aşa aduc şi eu înaintea Ta pruncul acesta, întinde asupra lui mâna Ta.

Binecuvântează-l cu Duhul Sfânt şi sfinţeşte-l când va veni în această lume, binecuvântat şi botezat, fă-l om nou şi curăţeşte-l cu Sângele Tău, ca să fie curat şi mădular al Trupului Tău şi al Sfintei Tale Biserici, ca din buzele lui să se audă laudă înălţată Ţie şi să fie moştenitorul vieţii veşnice prin Sfintele Tale patimi şi în numele Tău cel sfânt, Iisus Hristos. Amin.

Doamne şi Mântuitorul meu, dă-mi putere ca să nasc cu bine acest prunc pe care îl iubesc ca să-l cresc în învăţătura creştină şi să-l dedic slujirii Tale şi a Sfintei Tale Biserici. Amin.

Rugăciunea femeii însărcinate către Dumnezeu Tatăl

Mulțumescu-Ți Ție, Doamne, pentru darul Vieții așezat în sânul meu!

Bucuratu-s-a inima mea întru Domnul. Înălțat a fost sufletul meu de Domnul Dumnezeul meu şi buzele mele s-au deschis spre veselie. Domnul meu m-a binecuvântat și a deschis izvorul vieții în sânul meu. Cel Atotputernic a sădit în sânul meu un Om, un prunc dorit, care tainic se zidește în bucuria inimii mele și în lumina dumnezeirii Sale. Nimeni nu este sfânt ca Tine, Doamne, căci nu e altul afară de Tine, şi nimeni nu e puternic ca Tine, Dumnezeul meu. Înaintea Ta mă plec și îți mulțumesc cu inima și cu ființa mea, căci Tu ești Domn și Dumnezeu a toată cunoștința şi lucrurile Tale sunt bine cântărite și bine cumpănite și toate sunt la vremea lor. Tăria mea ești Tu și darul pe care l-ai pus în pântecele meu este născut din Tine.

Tu ești Izvorul Vieții și Tu ești Stăpânul veșniciei. Păzește-mi pasul meu în binecuvântarea Ta. Izvor de viață și de har este mâna Ta cea atotputernică și sânul meu se bucură acum de binecuvântarea ei. Bogăție și har curg din inima Ta cea părintească, peste toți cei care s-au născut din ea. Din pulbere și din gunoi Tu singur poți să ridici și să zidești cele mai frumoase flori, căci ale Tale, Doamne, sunt toate temeliile vieții şi Tu ești Cel care pe toate le-ai întemeiat.

Paşii mei, Te rog, păzeşte-i. Apără-mă de cei care vor să-mi tulbure viața mea și viața pe care Tu ai așezat-o în pântecele meu. Risipește-le uneltirile lor, să se risipească și să fie îndepărtați pentru totdeauna de cărările și de locurile viețuirii mele. Căci omul nu prin puterea sa este tare, ci prin lucrarea și prin binecuvântarea Ta. Doamne, apără Tu viața care în sânul meu acuma înflorește și fă să fie binecuvântată prin Sfânt Numele Tău. Din înălțimea cerurilor revarsă roua harurilor Tale și lasă-le să vină lin acum peste al meu trup și peste pruncul care în pântecele meu acum se țese și se împlinește.

Îți mulțumesc, Doamne, pentru această tainică lucrare a vieții în sânul meu. Ochii inimii mele văd mâna Ta cea plină de puterea vieții și dragostea Ta cea părintească lucrând acum, aici, în mine și în pruncul meu. Tu ești Cel care ai adus acest suflet în sânul meu. Tu ești Cel care acuma în chip tainic îl înveți să lucreze împreună cu Tine spre zidirea trupului său. Tu ești Cel care reverși a cerurilor daruri peste pruncul meu și peste mine.

Dă-mi, Doamne, tărie să duc în sănătate această sarcină până la împlinirea ei și ajută-mă să am o naștere ușoară. Ferește pasul meu de orice rău, de orice alunecare, de orice prag văzut sau nevăzut care ar putea să împiedice această binecuvântarea a Ta. Apără-mi Tu, Doamne, nașterea cea după fire, și fă să fie la timpul ei, ușoară, fără grea durere, și plină de iubire. Ferește-mă de tot ce nu este de la Tine, de tot ce ar putea să lase urme grele în viața pruncului meu, care acuma crește în sânul meu și tainic se împletește. Ferește Tu a mea odraslă de tot ce ar putea să tulbure a sa zidire sau sănătatea ei sau împlinirea sau darul cel de sus, care vine de la Tine.

Revarsă peste mine a Ta lumină și las-o să pătrundă în sânul meu, acolo unde acum crește și înflorește Viața, Darul Tău. Lumina Ta cea vie să înfășoare pe noul Om care se va naște și vine în astă lume din Tine, Doamne, din mine, și din soțul meu.

Îți mulțumesc cu toată a mea ființă și încredințez în ale Tale mâini tot sânul meu și trupul meu și pruncul care mi l-ai dăruit. Îți mulțumesc pentru această ființă minunată care știu că este darul Tău, pentru a mea împlinire și pentru a mea viață. Dă-mi, Doamne, sănătate și putere să o văd crescând în bucurie, în sănătate, în dragoste curată, în bine și în binecuvântare.

Îți mulțumesc, Doamne! Amin.

Rugăciunea femeii însărcinate înainte de naştere

O, Preaslăvită Maică a lui Dumnezeu! Miluieşte-mă pe mine păcătoasa roaba ta, vino întru ajutorul meu în vremea durerilor mele pe care le rabdă toate fiicele Evei în timpul naşterii.

O, ceea ce eşti binecuvântată între femei, Nașterea Domnului Iisus Hristos adu-ţi aminte cu ce bucurie şi dragoste te grăbeai să ajungi la ruda ta Elisabeta când aceasta a rămas însărcinată şi ce minune s-a arătat cu mama şi cu pruncul din pântecele ei şi, din nesecata milostivire a ta, dă-mi şi mie, umilei tale roabe, naştere uşoară! Dă-mi harul ca acest copil ce se află lângă inima mea să strige cu bucurie aşa cum Sfântul prunc Ioan s-a închinat Dumnezeului şi Mântuitorului nostru, Care din iubire pentru noi, păcătoşii, nu S-a ruşinat, ci a acceptat să fie prunc. Bucuria negrăită de care s-a umplut inima ta feciorelnică la naşterea Fiului şi Dumnezeului tău să-mi aline durerea! Mântuitorul tău născut de tine, să mă păzească de moartea care curmă viaţa multor mame la naştere şi să se numere rodul pântecelui meu în rândul aleşilor lui Dumnezeu!

Auzi, Preaslăvită Impărăteasă a Cerurilor, smerita mea rugăciune, întoarce faţa ta spre mine şi nu mă ruşina, nădejdea mea, ci acoperă-mă, ajutătoarea creştinilor şi tămăduitoarea bolnavilor cu acoperământul tău în ceasul chinurilor şi al durerilor, ca să mă învrednicesc să cunosc că tu eşti Maica milostiviri şi să slăvesc bunătatea ta, căci tu nu nesocoteşti niciodată rugăciunile celor sărmani şi îi izbăveşti pe toţi cei ce te cheamă în ceasul necazurilor.

Doamne, cel care ai zis oamenilor: „Creșteti și vă înmulțiți și stăpâniți pământul” binecuvântând nașterea de prunci, arată mila ta și acestui copil ce se află încă în pântecele mamei sale, și ajută-l să se nască la vremea de Tine rânduită. Dă-i lui, Doamne, creștere firească, sănătate și putere. Părinte Ceresc, Care porți de grijă păsărilor cerului și înfrumusețezi crinii țarinii, poartă de grijă și acestui copil care n-a văzut încă lumina soarelui. Nu ne părăsi pe noi robii Tăi și ocrotește cu harul Tău pe pruncul acesta al nostru și binecuvântează nașterea lui după mulțimea milostivirii Tale. Iar mai apoi, luminându-l cu Sfântul Botez, să îl faci pe el un mădular ales al Sfintei Tale Biserici, ca să Te laude şi să te binecuvânteze în toată viaţa lui şi în vecii vecilor. Amin.

Acatist pentru femei însărcinate

Sfânta Mare Muceniță Ecaterina este cea la care femeile însărcinate trebuie să se închine, fiind considerată protectoarea tuturor femeilor care urmează să nască. Născută în anul 287 d.Hr în Alexandria, Ecaterina a fost o prințesă care s-a alăturat vieții bisericești încă de la vârsta de 14 ani. A fost decapitată în anul 308 d.Hr din cauza alăturării sale creștinismului și a refuzului său de a se căsători cu împăratul de la acea vreme, Maxentius. Creștinii o sărbătoresc pe Sfânta Mare Muceniță Ecaterina pe data de 25 noiembrie. Iată rugăciunea femeii însărcinate către Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Ecaterina: Rugăciunea femeii însărcinate

Condac 1

Vrednicei de laudă, muceniței Ecaterina, care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea preaînaltă a uimit știința învățaților de atunci și a întrecut limba oratorilor păgâni prin buna ei cuvântare, să-i aducem cântare de biruință, ca prin ale ei rugăciuni să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm: Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Icos 1

Împărătesei și Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei Fecioare Maria, tu te-ai arătat vrednică de dragoste, înțeleaptă Ecaterina, căci cu Duhul Sfânt umbrindu-te, ai lepădat de la tine toată dorirea pământească și te-ai logodit cu Mirele tău cel ceresc spre a căpăta viață nemuritoare; pentru aceasta, îți cântăm:

Bucură-te, porumbiță cuvântătoare;

Bucură-te, dulce privighetoare;

Bucură-te, frumusețe netrecătoare;

Bucură-te, mielușea încântătoare;

Bucură-te, minte înaltă;

Bucură-te, tânără preaînvățată;

Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă;

Bucură-te, inimă tare și neîntinată;

Bucură-te, lauda învățaților;

Bucură-te, dulceața maicilor;

Bucură-te, mângâierea săracilor;

Bucură-te, apărătoarea bătrânilor;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 2

Bogățiile pământului și mărirea părintească lepădând, viață curată ai trăit, Sfântă Muceniță Ecaterina; și îndeletni­cindu-te mai ales în dreapta credință, calea cea nerătăcită a lui Hristos ai luat și te-ai închinat Lui, cântând: Aliluia!

Icos 2

Ajungând la vârsta de 18 ani, frumusețea ta a atras pe mulți tineri din neamurile păgâne, voind a se căsători cu tine; tu însă, respingând cererea lor cu foarte înțelepte cuvinte, ei înșiși se mustrau pentru nepriceperea lor și îți grăiau unele ca acestea:

Bucură-te, cea mai frumoasă dintre tinere;

Bucură-te, că ești și cea mai bogată;

Bucură-te, sămânță din neam împărătesc;

Bucură-te, porfiră care împodobești cunoștințele;

Bucură-te, cunună care răsplătești vrednicia;

Bucură-te, ceea ce întărești obiceiurile bune;

Bucură-te, cuvântătoare mai presus decât ritorii;

Bucură-te, judecătoare mai alesă decât toți judecătorii pământești;

Bucură-te, ceea ce ești nebiruită în sfaturi și povățuiri;

Bucură-te, lumină care faci să se plece privirile neînțelepte;

Bucură-te, comoara tuturor cunoștințelor;

Bucură-te, Ecaterina, mare muceniță a lui Hristos!

Condac 13

Înțeleaptă și frumoasă Ecaterina, vrednică muceniță a lui Hristos, primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi, să ne dăruiască Bunul Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune, când cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acatiste care trebuie citite în sarcină

1. Acatistul Sfântului Ierarh Necarie Taumaturgul, făcătorul de minuni – rugăciunea femeii însărcinate

Condac 1

Veniți, ucenicilor ai lui Hristos, care însetați după împărăția cea cerească, să îi aducem laude iubitorului nostru ocro­titor, Sfântul Ierarh Nectarie. Și, mulțumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste față de noi, să-i cântăm într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Icos 1

Om purtător al bucuriilor celor cerești, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viață neprihănită petrecând, drept, cuvios și de Dumnezeu insuflat, întru toate dăruit; pentru aceasta și de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, cel prin care se înalță cei credincioși;

Bucură-te, cel prin care sunt risipiți cei dușmănoși;

Bucură-te, vas aurit al înțelepciunii;

Bucură-te, cel prin care se învinge răutatea lumii;

Bucură-te, locaș al sfințeniei și al lucrării cerești;

Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăți îngerești;

Bucură-te, cel care cu adevărat Sfânt te-ai arătat;

Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;

Bucură-te, a credinței răsplată strălucitoare;

Bucură-te, mijlocitor cucernic al harului;

Bucură-te, cel prin care Biserica se slăvește;

Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veselește;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni.

Condac 2

Înțelepciune având, încă din tinerețe, de raza cea dumnezeiască sufletul ți-a fost luminat și strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Sfinte Ierarhe Nectarie. De aceea, în virtuți înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

Icos 2

Mergând în orașul Sfântului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca îndrumător și cercetarea celor sfinte ca apă­rător. De aceea, hrănindu-te din înțelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă îi auzi cântând unele ca acestea:

Bucură-te, viță a veșniciei;

Bucură-te, nectar al ambroziei;

Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat;

Bucură-te, că părinților celor din vechime ai urmat;

Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare;

Bucură-te, cunună nou împletită, a Bisericii dreptmăritoare;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit;

Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit;

Bucură-te, steaua cea nouă a credinței poporului;

Bucură-te, cel ce strălucești în slava Creatorului;

Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cerești;

Bucură-te, chip al slăvitelor virtuți îngerești;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni.

Condac 13

O, preabunule părinte, luminător al ortodocșilor, ierarhule al lui Hristos, Sfinte Nectarie! Stând în fața Tronului lui Dum­nezeu, roagă-te neîncetat, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru întoarcerea noastră spre înfierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul cântăm: Aliluia!

Citeşte şi: Nume de băieţi din Biblie care îţi vor păzi fiul de rele

2. Acatistul Maicii Domnului – rugăciunea femeii însărcinate

Condacul 1

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din veşnica moarte, prin darul Celui ce S-a născut din tine, Hristos Dumnezeul nostru şi prin mijlocirea ta cea de maică înaintea Lui, aducem ţie, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi robii tăi din toate nevoile şi suferinţele, care strigăm ţie: Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Icosul 1

Îngerul cel mai înainte stătător din Cer a fost trimis să zică ţie, Născătoare de Dumnezeu, Bucură-te!; vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea să se nască din tine la toată lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta şi noi, cei împovăraţi cu păcate, nădejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinţă strigăm ţie:

Bucură-te, bunăvoinţa lui Dumnezeu către noi cei păcătoşi

Bucură-te, tare apărătoare a celor ce se căiesc înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele lor

Bucură-te, chemarea lui Adam celui căzut

Bucură-te, izbăvirea lacrimilor Evei

Bucură-te, ceea ce ne curăteşti de întinăciunea păcatelor

Bucură-te, baie, care speli cugetul nostru

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Izbăvitorul, Care în dar curăţă fărădelegile noastre

Bucură-te, cea cu totul minunată, împăcarea tuturor către Dumnezeu

Bucură-te, pod, care cu adevărat ne treci pe noi de la moarte la viaţă

Bucură-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul păcatului

Bucură-te, scară cerească, pe care s-a pogorât la noi Domnul

Bucură-te, mijlocitoarea tuturor către Dumnezeu

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul 2

Văd izvoare de minuni revărsându-se de la sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, asupra celor care în genunchi stau şi cu credinţă se roagă ţie; că tu, fiind bună, eşti grabnic ajutătoare tuturor; apărătoarea celor asupriţi, nădejdea celor deznădăjduiţi, mângâierea celor întristaţi, hrănitoarea celor flămânzi; celor goi îmbrăcăminte, celor feciorelnici curăţie, celor străini bună povăţuitoare, celor osteniţi sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi bună auzire, celor bolnavi grabnică vindecare. Pentru aceasta, după cuviinţă, cu mulţumire cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Pricina cea neînţeleasă a chinurilor cumplite care vin asupra noastră, căutând noi să o înţelegem, către tine alergăm, o, Maică şi Fecioară, mângâiere şi mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce eşti bună, învaţă-ne pe noi a alege dintr-însele purtarea de grijă, cea cu milostivire, a Fiului tău şi Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre şi spre curăţirea păcatelor noastre cele de multe feluri, şi cu bucurie strigăm ţie:

Bucură-te, adăpostire bună a celor înviforaţi

Bucură-te, întărire a celor ce slăbesc în credinţă

Bucură-te, ceea ce eşti singura Maică a milostivirii

Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor ce sunt în nevoi şi în necazuri

Bucură-te, ceea ce prin necazuri curăţeşti păcatele noastre

Bucură-te, ceea ce prin întristări vindeci neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, ceea ce ne înveţi pe noi a nu iubi bunătăţile acestei lumi deşarte şi trecătoare

Bucură-te, ceea ce ridici mintea noastră din lumea cea deşartă, la cele mai presus de lume

Bucură-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pământească, către dragostea lui Dumnezeu cea cerească

Bucură-te, ceea ce, chiar şi în suferinţele noastre, ne dai nouă mângâiere şi viaţă plină de dar

Bucură-te, făgăduinţa bunătăţilor celor cereşti

Bucură-te, mijlocitoarea bucuriei celei veşnice

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul 13

O, întru tot lăudată, de Dumnezeu Născătoare, ceea ce, spre bucuria Cerului şi a pământului ai născut pe Împăratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeriţilor robilor tăi. Primeşte această puţină rugăciune a noastră şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile. Vindecă neputinţele noastre cele sufleteşti şi trupeşti. Alungă de la noi toată răutatea şi întristarea. Dăruieşte-ne sănătate, şi cu rugăciunile tale ne izbăveşte din munca cea veşnică, pe cei ce cântăm pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Sfaturi duhovniceşti pentru femei însărcinate

Să-i vorbească pruncului nenăscut şi să-l mângâie, fiindcă embrionul va simţi, tainic, această mângâiere. Să se roage pentru el cu multă dragoste, căci embrionul simte, ca şi copilul nou-născut, lipsa dragostei mamei, nervii ei, furia şi dezgustul, iar toa­te acestea îi pot crea traume ce-l vor însoţi întreaga viaţă.

Odată, Părintele i-a spus unui pediatru:

– Să le spui mamelor să simtă în inima lor câtă cinste le-a dat Dumnezeu că le-a învrednicit să devi­nă mame. Să-i vorbească pruncului nenăscut şi să-l mângâie, fiindcă embrionul va simţi, tainic, această mângâiere. Să se roage pentru el cu multă dragoste, căci embrionul simte, ca şi copilul nou-născut, lipsa dragostei mamei, nervii ei, furia şi dezgustul, iar toa­te acestea îi pot crea traume ce-l vor însoţi întreaga viaţă. Dacă mama are simţăminte sfinte şi duce o viaţă sfântă, în rugăciune, atunci îl sfinţeşte şi pe copil încă din momentul zămislirii. Aceleaşi lucruri sunt valabile şi pentru tătici.

(Părintele Porfirie, Antologie de sfaturi şi îndrumări, Editura Bunavestire, Bacău, p. 286)

Aşadar, acestea sunt sfaturile Bibliei în ceea ce priveşte rugăciunea femeii însărcinate. Aceasta oferă protecţie şi o stare de bine viitoarelor mame care aşteaptă să îşi strângă copiii la piept.

Surse: https://doxologia.ro/, https://www.crestinortodox.ro/, https://prislop148.ro/, https://poruncaiubirii.agaton.ro/, https://www.qbebe.ro/

Menu

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Naste Natural Informatii Suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close