Totul despre concediul de maternitate

28 Septembrie 2015

de Irina Olteanu

Pentru ce perioada se acorda concediul de maternitate, modul in care se calculeaza si conditiile in care puteti beneficia de el veti afla in cadrul articolului urmator.

Ce este concediul de maternitate

Concediul de maternitate, cunoscut si drept concediu de sarcina sau lauzie, concediu prenatal, respectiv concediu postnatal se acorda femeilor gravide sau lauze angajate (chiar si sezonier) de catre medicul specialist in obstetrica-ginecologie care urmareste sarcina sau de catre medicul de familie. Este stipulat de OUG 158/2005 printre alte concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Exista si posibilitatea de a primi un concediu de maternitate suplimentar, neplatit, cu durata de 16 saptamani, dar si de a amana momentul de incepere a concediului in cazuri speciale (cum este spitalizarea copilului). Nu in ultimul rand, este posibila si acordarea unui concediu de risc maternal; astfel, salariata este obligata sa comunice starea de graviditate, conform OUG 96/2003, iar angajatorul va realiza un raport de evaluare si daca nu este posibila modificarea conditiilor de munca (in functie de necesitati), va dispune acordarea acestuia pentru o durata de maxim 120 zile calendaristice. De retinut ca la momentul reluarii activitatii aveti dreptul de a detine acelasi post si aceleasi conditii de munca sau un post alternativ similar.

concediu

Iata si conditiile pe care gravidele trebuie sa le indeplineasca conform legii pentru a beneficia de concediu de maternitate: sunt cetateni romani sau din state membre ale Uniunii Europene, au domiciliu in Romania, au realizat cel putin o luna de stagiu de cotizare sau stagiu asimilat in ultimele 12 luni anterioare lunii de acordare a concediului. De asemenea:

“- A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;
– B. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
– C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.”

Acest tip de concediu este acordat numai pentru si cu privire la perioada sarcinii si nu pentru eventuale afectiuni care pot surveni, fara legatura cu aceasta (de exemplu, in cazul unui copil nascut mort sau care decedeaza in timpul concediului de lauzie sau  in caz de avort spontan, indemnizatia aferenta este alocata pe toata durata concediului de maternitate – acesta se acorda integral in orice moment ulterior celei de-a 24-a saptamana de sarcina). Durata concediului de maternitate este de 126 de zile, timp in care mamele beneficiaza si de indeminzatia aferenta, cea de maternitate. Acest concediu este compus din perioada de dinainte de nastere desemnata drept concediu de sarcina (concediu prenatal), respectiv 63 zile si perioada de dupa nastere desemnata drept concediu pentru lauzie (concediu postnatal), respectiv alte 63 zile. Exista si posibilitatea compensarii celor doua perioade mentionate, in functie de recomandari medicale si de necesitati, insa durata minima obligatorie a concediului de lauzie trebuie sa se incadreze in 42 zile calendaristice conform legii, iar concediul prenatal nu poate fi acordat mai devreme de 84 zile inainte de data previzibila a nasterii (in cazul unor sarcini dificile). Femeile care sufera un handicap si sunt asigurate in sistemul national de asigurari sociale de sanatate pot beneficia de concediu pentru sarcina din a sasea luna de sarcina.

Trebuie subliniat faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu priveaza o femeie de concediul de maternitate, daca nu s-a produs din motive imputabile persoanei respective, iar nasterea survine in decurs de 9 luni de la aceste moment (conform art. 1, alin 1 din OUG 158/2005).

Eliberarea certificatului pentru concediul de maternitate

Certificatul de concediu pentru sarcina poate fi eliberat, dupa cum am mentionat anterior, de catre medicul de familie (in baza unei scrisori medicale) sau de medicul specialist pentru cel mult 30 zile calendaristice (trebuie reinnoit pana la durata maxima); certificatul pentru concediul de lauzie poate fi eliberat de aceiasi medici pentru aceeasi durata, prelungirea sa fiind realizata de medicul de familie. In situatia in care mama decedeaza (in momentul nasterii sau ulterior), tatal poate prelua restul concediului neefectuat de mama, in baza Legii concediului paternal 210/1999, certificatul fiind eliberat de categoriile de medici mentionate.

concediu1

Doamna avocat Diana-Iulia Olac,www.divort-legal.ro ne ofera urmatoarele informatii cu privire la concediul de maternitate:

-Ce legislatie se aplica concediului de maternitate in prezent?

Mai intai, o scurta precizare de ordin terminologic: denumirea de „concediu de maternitate” nu este folosita in legislatie, denumirea juridica corecta fiind „concediu de crestere a copilului”. De acest tip de concediu pot beneficia ambii parinti, nu doar mama. De asemenea, legislatia prevede si concediile pentru sarcina si lauzie de care, in mod firesc, poate beneficia doar mama.

In prezent, conditiile de acordare a concediului de crestere a copilului sunt reglementate de dispozitiile O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, actualizata, coroborate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, precum si cu ale O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

– Ce categorii de persoane beneficiaza de el/in ce conditii?

Beneficiaza de concediu de crestere a copilului persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate (asigurati), cu respectarea urmatoarelor conditii:

– au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei;
– desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;
– desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor mentionate anterior;
– beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute anterior, dar sunt:
– asociati, comanditari sau actionari;
– membri ai asociatiei familiale;
– autorizate sa desfasoare activitati independente;
– persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru de crestere a copilului si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pâna la data de 1 ianuarie 2006.
– sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi inregistrata/inregistrat in registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea insasi/el insusi ca titular a/al intreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa in mod obisnuit la activitatea intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, indeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.

De asemenea, de indemnizatia lunara si stimulentul de insertie beneficiaza:
– oricare dintre parintii firesti ai copilului;
– una dintre persoanele care a adoptat copilul sau careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei;
– o persoana care are are un copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai;
– persoana care a fost numita tutore.
Conditia impusa de lege pentru a beneficia de concediu de crestere a copilului este ca, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, persoana sa fi realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (venituri supuse impozitului).

– Ce durata are concediul de maternitate? In ce situatii poate diferi durata sa?
O persoana asigurata are dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de de crestere a copilului. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice. Totodata, legea mai prevede si posibilitatea alegerii intre concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap sau de un concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, indemnizatia fiind diferita in astfel de cazuri.

In concret, conform prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cuantumul indemnizatiei reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni, existand, in functie de durata concediului ales de parinti,  anumite limite minime si maxime.

Concret, persoanele indreptatite pot sa opteze pentru:
– concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an (respectiv trei ani in cazul copilului cu handicap), caz in care indemnizatia lunara va fi de cel putin 600 de lei si de maximum 3.400 de lei;
– concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani, caz in care indemnizatia lunara va fi de cel putin  600 de lei si maximum1.200 de lei.
Recent, au fost adoptate de Senatul Romaniei o serie de modificari legislative potrivit carora persoanele care vor alege concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani vor primi in primul an cel putin 1.200 de lei si cel mult 3.400 de lei. Astfel, abia in al doilea an cuantumul maxim va fi de doar 1.200 de lei. Aceste modificari nu sunt definitive si, ca atare, nu se aplica in prezent, Camera Deputatilor fiind for decizional.

– Ce acte sunt necesare pentru a beneficia de concediul de de crestere a copilului si ce procedura trebuie urmata?

Urmatoarele acte sunt necesare pentru a beneficia de concediul de de crestere a copilului:
– cerere tip;
– copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de – livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;
– actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul, pentru situatiile de adoptie, plasament sau tutore;
– actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor salariale;
– dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;
– dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;
– orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Procedura ce trebuie urmata consta in urmatorii pasi:

Cererile si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestora se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.
Pana la data de 5 a fiecarei luni, primariile au obligatia de a transmite pe baza de borderou cererile inregistrate in luna anterioara, insotite de documentele justificative, la agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale. Cererile se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la agentia teritoriala, prin decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere, emisa de directorul executiv. Decizia se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii. Contestatiile formulate impotriva deciziei se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Ce trebuie sa stie viitoarele mame cu privire la acest concediu?

Viitoarele mame trebuie sa stie ca drepturile banesti obtinute nu pot fi urmarite silit decat in vederea recuperarii, conform legii, a sumelor incasate necuvenit cu acest titlu, precum si ca asupra acestor drepturi nu se datoreaza impozit si nici contributiile sociale obligatorii stabilite de lege, singura exceptie fiind contributia de asigurari sociale (CAS).

Totodata, mai trebuie stiut ca legea acorda dreptul la concediul pentru cresterea copilului ambilor parinti, daca indeplinesc conditiile de acordare a acestuia, precum si ca este necesar ca minim o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului sa fie alocata parintelui care nu a solicitat acest drept. In situatia in care persoana nu solicita dreptul la concediul care ii revine, celalalt parinte nu poate beneficia de dreptul la concediu in locul acesteia.

De asemenea, este important de retinut si faptul ca nu poate fi dispusa concedierea unor salariati care beneficiaza de concediu de de crestere a copilului, nici a salariatei gravide, in masura in care angajatorul a luat cunostinta de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere.

– Ce sfaturi aveti pentru mame in acest sens?

Din punct de vedere juridic, procedura legata de concediul de crestere a copilului poate parea foarte greu de inteles si birocratica dar, in practica, marea majoritate a parintilor nu intampina dificultati reale in obtinerea drepturilor conferite de lege.
De accea, deciziile viitoarei mame ar trebui sa fie legate de chestiuni practice, precum:

– Pentru ce perioada imi doresc sa stau in concediu de crestere a copilului? Exista implicatii atat de ordin financiar legate de aceasta decizie (cuantumul indemnizatiei), cat si legate de gasirea unui echilibru intre obligatiile maternale si cele profesionale.

– Care dintre parinti ar trebui sa beneficieze de acest concediu? Cu toate ca, in mod obisnuit, mama este parintele care alege acest concediu, nu sunt rare situatiile in care, din ratiuni financiare si/sau practice, parintii aleg ca tatal sa fie cel care beneficiaza de concediul de crestere a copilului.

– Cine ma va ajuta cu finalizarea procedurilor administrative de obtinere a concediului de crestere copil? In special atunci cand mama nu este salariata si obtine venituri din alte surse, ar trebui sa existe o alta persoana – de regula, tatal – care, dupa nastere, se ingrijeste de obtinerea si inregistrarea documentelor solicitate prin lege.

Nu in ultimul rand, mamele salariate ar trebui sa anunte angajatorul – ideal, in scris si cat mai repede – cu privire la faptul ca sunt insarcinate.”

Multumim doamnei avocat Diana-Iulia Olac pentru ajutorul acordat in realizarea articolului.

Surse:

www.citizensinformation.ie; http://legestart.ro; drepturile-gravidelor.ro; http://legislatiamuncii.manager.ro

Menu

Gestionarea modulelor cookie pe site-ul Naste Natural Informatii Suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close